Per Mejnecke

1671 Johan Adolf Meineche

Johan Adolf Meineche

På samme tid – i 1445 – er Peter Meijnehe nævnt som borger i Århus. I 1486 er Hans Meijnehe nævnt som borger i Slesvig by fortælles det i en bog om gamle danske personnavne (kan lånes på biblioteket). Den slægt som vi her omtaler, kan føres ca 300 år tilbage. Vi ved med sikkerhed at Johan Adolf Meineche blev født i året 1671 i Tyskland. 

Hvem der var hans far, eller forældre, ved vi ikke. Der var på den tid (og før den tid) på Christian den 4. tid, flere Meineche’r i Hillerød og det nærliggende Hørsholm. Allerede i 1629, træffer vi navnet Johannes Meineche (Eller Meiniken) som organist ved slotskirken i Frederiksborg. Han var tillige musiklærer for de kongelige børn og han har blandt andet undervist kongedatteren Leonora Christine. Det kan læses i hendes efterladte skrifter. Denne Johannes Meineche, var kommet sydfra, havde været organist i Kiel, og senere i Slesvig domkirke, hvorfra han hentedes til København og fik ved kongelig gunst bestalling som domorganist i Vor Frue Kirke i året 1615. Men allerede i 1613

har han sikret sig bolig ved at købe 2 af domkirkens boliger og tillige en ubebygget plads. Så vi må med rette gå ud fra, at han på det tidspunkt har været en moden mand. Han skal efter det oplyste have været en stridbar natur, der havde processer løbende til enhver tid og desuden har han

givet sine elever ”ris på rumpen” hvad den yngre Christine har fået at føle. Hun har i hvert fald berettet om en endefuld der gjorde hende uskikket til at sidde ned i flere dage.

I Frederiksborg kendes ligeledes Heinrich Meineche eller Meinke, som kongelig fiskemester fra 27. marts 1679, og 2 måneder senere nævnes han tillige som amtsforvalter over Frederiksborg og Kronborg amter. Han døde 2 år efter sin ansættelse, og efterlod sig foruden en ung sørgende enke, et betragteligt underskud i de kongelige regnskaber og i amternes skatteregnskaber. Underskuddet angives til 3043 rigsdaler.

Som før nævnt er der mange Meineche i Nordsjælland og København i det 17. og 18 århundrede. De er næsten alle sammen kongelige embedsmænd eller på en eller anden måde ansat i kongelig tjeneste. I Hørsholm, der var i enkedronning Sofie Amalie private besiddelse hedder hendes forvalter Jørgen Meineche, ansat 1670 til 1677. Den kongelige mundkok Heinrich Menneke, blev den 19. april 1670 viet uden trolovelse og lysning til Gertrud Hansdatter. En anden Heinrich Meineche fik privilegium som skomager den 24. februar 1670 og nævntes som Dronning Charlotte Amalies hof- og livskomager fra den 26. februar 1674.

På Frederiksborg Slot er Johan Heinrich Meineche ansat som staldskriver fra den 1. januar 1687. I Frederiksborg Slotssogns kirkebog står indført den 7.6.1735 at Christian Manneke har fået sin datter Louise døbt. Det Ostindiske Kompagni havde i 1705 en fører, der nævnes Kaptain Meinke. Og ud over landet findes der i disse år og efter disse år Meinecher i stort tal og deres navne veksler. Navne som Johan, Johannes, Johan Adolf, Henrik, sågar Didrik og Loren. Især Christian og Thomas Christian og Andreas er nogle af de hyppigste. Af pigenavnene er der nogle få Chritiane og Loiuse, og Charlotte.

Også i Norge kendes navnet Meinecke. I Trondhjem leve fra1701 til 1771 købmanden Hilmer Meinecke. Han blev senere kongelig kammerråd. Det findes noteret af de norske Meinecher havde slægtssammenkomst den 30. januar 1919 i anledning af 100 året for amtmanden Hans Thomas Meineche’s død. Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland. Som stamfader angives valdresfoged Jens Christian Meineche. Han har nok været en af den danske konges udsendte embedsmænd. Der lever sikkert mange efterkommere af disse Meinecher i Norge.

Når alle disse forskellige Meinecher er taget med her, betyder det ikke at de er i nær slægt med hinanden, eller med efterkommerne af den Johann Adolf som blev stamfader til Meinecherne på Djursland. Der kan intet siges med sikkerhed om forbindelserne mellem nogen af de nævnte eller os. Men vi kan sammenligne fornavnene i Norge og i Danmark og på Djursland og konstatere at mange af dem er ensartede og enslydende. Det kunne tyde på den sammen gren af slægten.

Grete Christine Meinich Doxrud 25.01.2022 00:58

" Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland".
Kronborg ligger ved Randsfjorden på Fluberg, Søndre Land, Oppland

Grete Christine Meinich Doxrud 25.01.2022 00:41

Hei, jeg er en av den nevnte norske grenen. Stamtreet på min vegg går tilbake til en Mathis/Mathias Meiniche (1600-1670) som er kleinsmed i Hillerød.

Jørn 13.05.2021 12:34

I mit indlæg 6/5 skrev jeg at iflg.min slægtsbog at Johan adolf meineche
er født i Tyskland, men der står at han ANTAGELIG født i Tyskland

Per Mejnecke 12.05.2021 20:13

Der findes også en Johan Adolf Meineche født 1755 i Voldby - død 1815 i Kgs. Lyngby. (Glarmester)

Jørn meineche 06.05.2021 20:22

Jeg har lige læst på nettet, at Johan adolf
meineche er født i Frederiksborg?
Iflg.min slægtsbog udarb.af dansk
slægtsforskning er han født i Tyskland i
1671?

Per Mejnecke 12.05.2021 20:11

I mine data står der Johan Adolf Meineche født 1671 i Tyskland - død 1731 i Auning. Skomager i Auning. Retter min fars tekst.

Nyeste kommentarer

25.01 | 00:58

" Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland". Kr...

25.01 | 00:41

Hei, jeg er en av den nevnte norske grenen. Stamtreet på min vegg går tilb...

13.05 | 12:34

I mit indlæg 6/5 skrev jeg at iflg.min slægtsbog at Johan adolf meineche e...

12.05 | 20:13

Der findes også en Johan Adolf Meineche født 1755 i Voldby - død 181...