Per Mejnecke

Thomas Meineche 1717-1784

Thomas Meineche - Auning

Skomagersønnen fra Auning, Thomas Meiniche, er ved sit bryllup med Charlotte Louise en fuldt uddannet og kvalificeret forstmand. Året efter deres bryllup udnævnes han til skovrider på Skeelsgods – det nuværende Sostrup. Han bosætter sig i Ginnerup sogn, formentlig på en gård tilhørende godset, og som han får i fæste. I 1746 – 29 år gammel – tager Thomas Meineche juridisk eksamen, hvor han bliver eksamineret af justitsråd Marsvin på Trudsholm og han får karakteren ”ej ubekvem”. 18. november samme år bliver han udnævnt til birkeskriver på Skeels gods. Han har nu 2 embeder at røgte mens han bor i Ginnerup, og hvor hans 2 ældste børn er født. Efter 1748 bor han i Fjellerup, stadig som skovrider og birkeskriver. Han bor her til 1753 og har her – ifølge kirkebogen – 4 børn. Fra 1753 og til sin død i 1784 bor han og hans familie i Voldby på birkedommergården og her får han den 28. maj 1762 kongelig bestalling som birkedommer ved Skeels gods. Dette embede røgtede og varetog han  livet ud. Og fra dette tidsrum findes hans navn og underskrift utallige gange i godsets protokoller, i retsprotokoller og i meget andet materiale hvor han har medvirket.

Slægtsforskerne der lavede Meineche’rnes slægtsbog (ca 1964) har ikke fundet ret meget om Thomas Meineche. Det var et noget magert resultat af hans livsgerning vi kunne læse i den slægtsbog. Det er dog rettet nu. Alt det, der er at finde om Thomas Meineche  er hentet frem fra glemselen, og hvis dem der har en slægtsbog sender den til  Dansk Slægtsforskning i Fredericia , så vil alle de manglende ting om Thomas Meineche  (og mange andre i slægten) blive indført i slægtsbogen uden beregning.

En enkelt dramatisk ting i Thomas Meineches liv er beskrevet af afdøde skoleinspektør Svendstrup i Grenå, manden bag ”Grenå By’s Historie”, og udgivet i et lille hæfte. Hæftet er blevet revideret og jeg har ladet det trykke. Enkelte i slægten vil kende det som ”En batalje i Skarresø 1774”, og omhandler en dramatisk hændelse i Thomas Meineches liv, hvor han blev overfaldet af Skarresøkarle og bønder, da han ville konfiskere deres brændevinsredskaber.

Birkedommeren havde 15 børn i sine 2 ægteskaber. 7 i første og 8 i andet. Hans første kone, Charlotte Louise døde i Voldby ved Grenå og begravedes der den 16. maj 1761 – 44 år gammel – og den yngste søn Johann Adolf var da 6 år. Thomas Meineche giftede sig på ny et halvt år efter den 20. november 1761 i Voldby Kirke med Karen Andreasdatter fra Skanderborg. Hun døde i 1782, hvor deres yngste barn Ane Sofie var 9 år. Birkedommeren døde 2 år efter, 68 år gammel. Han er begravet fra Voldby Kirke den 5. september 1784. Disse 15 børns navne er i kronologisk orden således: 

1. ægteskab:

Augusta Lucia 1745 – 1749

Jørgen Christian 1746 –

Ane Katrine 1748 –

Kristine 1749 – 1749

August Ludvig 1749 – 1769

Ane Kirstine 1751-1830 (Det er hende, der fører navnet Meineche videre!)

Charlotte Louise 1753 –

Johann Adolf 1755 – (senere korporal i Vordingborg).

Eet af hans børn Thomas Christian Meineche bliver bager og kommer til Hørsholm, hvor han bliver bagermester.

2. ægteskab:

Jeremias 1762 – 1769

Andreas 1763

Charlotte Louise 1765

Hans Christoffer 1766

Katrine Margrethe 1767-1786

Jeremias 1770

Ane Sofie 1773

Her er noget at vælge imellem, hvis nogen i slægten eller i de kommende slægter mangler ideer til navngivning af deres børn. 

Nyeste kommentarer

25.01 | 00:58

" Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland". Kr...

25.01 | 00:41

Hei, jeg er en av den nevnte norske grenen. Stamtreet på min vegg går tilb...

13.05 | 12:34

I mit indlæg 6/5 skrev jeg at iflg.min slægtsbog at Johan adolf meineche e...

12.05 | 20:13

Der findes også en Johan Adolf Meineche født 1755 i Voldby - død 181...