Per Mejnecke

Ane Kirstine Meineche 1751-1830

Ane Kirstine Meineche
Det er Ane Kirstine, det sjette barn i første ægteskab (Thomas Meinicke 1717-1784), der fører slægtsnavnet Meineche videre. Der sker et lille brud på reglerne, idet det her er spindesiden der giver navn til eftertiden. Rent undtagelsesvis gives navnet til hendes søn, der får navnene Thomas Anderssøn Meineche Svendstrup, og blev den første Meineche der ejede og beboede ”Christiansminde” i Søby. Hans mor – birkedommerens datter – kom til verden i Fjellerup i 1751, flyttede med sine forældre til Voldby 1753 hvor hun voksede op. De mange børn fra begge ægteskaber har sikkert betydet en belastning, og mange af dem kom ud at tjene i en tidlig alder. En del af dem døde som spæde. Ane Kirstine har været en af de mere robuste og nåede en høj alder. Det vides ikke hvor hun har tjent, men det må have været uden for bondestanden. Hun er 10 år da hun mister sin mor, er 31 år da stedmoderen dør. Hun gifter sig 34 år gammel, 3 måneder efter sin fars død med enkemanden Anders Olesen Svendstrup der da er 61 år. Anders Olesen Svendstrup er født i Svendstrup ved Nimtofte og har i flere år været gartner og podemester i Grenå. Han er velhavende og tituleres signeur (på papirerne i hvert fald) og ejer jord i Melbergs Ager og flere ejendomme i Storegade. Han har desuden anbragt penge i en ejendom i Randers, Vestergrave. Senere køber han selvejergård i Vejlby Rev, ”Skrædderhuset”. Det er en dobbeltgård, hvor han først køber den ene havlvdel, senere den anden. Anders Olesen Svendstrup (Anders Vollesen blev han kaldt i daglig tale) har 2 sønner fra sit første ægteskab. Med Ane Kirstine får han sønnen Thomas, der ved dåben i Vejlby Kirke den 31.10.1784 blev båret til dåben af Møller Søren Espersens kone fra Lillemølle. Hans faddere var Niels Tromborg og Rasmus Kolind fra Vejlby samt Børge Børgesen Falk fra Revn. Thomas Meineche Svendstrup eller Thomas Anderssøn Meineche Svendstrup, har formodentlig haft en bevæget og urolig barndom. Det er værd at mærke sig de 2 datoer: Hans mors bryllupsdag med Anders Olesen Svendstrup og Thomas fødselsdag eller dåbsdag. Giftermålet fandt sted den 18.12.1784, men Thomas er allerede hjemmedøbt den 16.9.1784. Der er altså hengået næsten 2 måneder før forældrene får papir på at de er rette ægtefolk. Det er næppe en fejl i kirkebogen, selvom det også kan forekomme, snarere har Ane Kirstine tjent hos Anders Olesen Svendstrup i Grenå efter hans første kones død., og så flyttet med til Vejlby hvor hendes dreng fødes. Det lille uheld er så berigtiget ved indgåelse af ægteskabet, og Thomas får dermed status som ægte søn. Hvis han havde været født inden for ægteskab og med Anders Olesen Svendstrup som far, var han aldrig kommet til at hedde Meineche! (men Thomas Andersen Svendstrup). Nu får han derimod navnet Meineche som et af sine efternavne, og dermed fører han navnet Meineche videre. Ane Kirstines ægteskab med Anders Olesen Svendstrup er kortvarigt.. Han dør i 1789, efter godt 4 års samliv, og da han og Ane Kirstines søn Thomas er ca 4½ år gammel

Ane Kirstine er nu 38 år, og sikkert en ung tiltrækkende enke med gård og formue. Det har sikkert heller ikke varet længe før bejlerne har indfundet sig. Vi ved hun sad enke et års tid, og vi ved at det blev den afskedigede skytte fra Gammel Estrup, Børge Eskilsen Delholm 51 år, der blev hendes anden mand. Den 16. juli 1790 blev de viet i Vejlby Kirke. Børge Eskildsen Delholm havde muligvis kendt hendes første ægtefælle og hendes far (Birkedommeren).Alle var jo fra samme kant af Djursland, Auning-egnen. Anders Olesen Svendstrup havde i sine unge år været gartner på Løvenholm. Ane Kirstines andet ægteskab og hendes senere liv afspejler noget af en tragedie.. Vi ved at de i 1795 bliver separeret efter 5 års ægteskab. Det var dengang noget temmelig uhørt, og meget sjældent. Der skulle i det mindste foreligge ægteskabsbrud eller lignende graverende forhold. Sognepræsten har måttet indberette derom til provst og biskop, der igen skulle indstille separation til kongen. For at opnå separation og dermed skilsmisse, krævedes kongens sanktion og underskrift, og det kan alt sammen have taget sin tid, måske flere år. Man må tænke sig at ægteskabet har været mislykket fra begyndelsen. Vi er så heldige at have rede på separationsbetingelserne. Separationskontrakten af 15. maj 1795 findes i rigsarkivet, i før omtalte Nygårdske samlinger. Her gengives den i stærkt forkortet form:

Grevet, den 15. maj 1795 bevilges

·        at Børge Eskildsen Delholm af Vejlby, Randers Amt, at han og hans hustru Ane Kirstine Meineche må leve adskilte i henseende til bord og seng.

·        At deres inde og udbo deles lige i mellem dem.

·        At hendes søn Thomas af forrige ægteskab nu 12 år gammel vil Børge Eskildsen Delholm som drengens stedfar nu sørge for indtil han skal tjene fremmede. 

·        Han, Børge Delholm, vil udsætte en kapital på 150 rigsbankdaler, hvoraf hun skal oppebære renten 6 rigsbankdaler årligt, men kapitalen skal stadig være hans.

·        Han, Børge Delholm betaler hvad gæld der måtte være denne 1. maj.

Det ser ud til at der har været lidt tilbage af værdierne som Børge Eskildsen Delholm giftede sig til. Men separationsbetingelserne taler for sig selv. Ane Kirstine har nærmest været sat på gaden og er antageligt hurtigt flyttet fra Vejlby sammen med sønnen Thomas. Han kommer i huset hos sin halvbror snedkermester Stig Andersen Svendstrup i Ebeltoft. Vi ved fra folketællingslisterne 1. februar 1801 at Ane Kirstine nævnes som hønsevogterske på Katholm, og det er tilføjet at hun er separeret fra sin sin 2. mand. Hun har således opretholdt livet i meget beskedne kår, som hønsevogter har hun rangeret nederst på lønningslisten. Det er muligt at der i Katholms arkiver (hvis sådanne findes) står opført mere end vi her kan formode. Hun døde 1830 i Århus hvor man i kirkebogen kan finde at hun har boet i enkeboderne, der jo nok har været en form for stiftelse eller hospital. Århus domsogns kirkebog fortæller endvidere at Ane Kirstine er begravet her den 24.12.1830.

Nyeste kommentarer

25.01 | 00:58

" Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland". Kr...

25.01 | 00:41

Hei, jeg er en av den nevnte norske grenen. Stamtreet på min vegg går tilb...

13.05 | 12:34

I mit indlæg 6/5 skrev jeg at iflg.min slægtsbog at Johan adolf meineche e...

12.05 | 20:13

Der findes også en Johan Adolf Meineche født 1755 i Voldby - død 181...