Per Mejnecke

Søren Andreas Meineche 1812 -1884

Christiansminde - Søby

Søren Andreas Meineche - Søby

Som eneste søn og arving overtager han gården ved skøde der er tinglæst i Ebeltoft den 22. november 1840.  Søren Andreas Meineche gifter sig den 27. marts 1841 i Mørke Kirke med Mette Marie Thomasdatter fra Bale. I ægteskabet fødtes 14 børn. Præsten i Albøge-Lyngby har tilføjet i kirkebogen den 15. november 1869 at ”hun har ligget syg i flere år, havde fået 14 børn, hvoraf 8 leve”. Mette Marie blev 48 år. Sønnen, Søren Andreas, der døde i Søby den 31.10.1884 blev 72 år. Af deres 8 levende børn, kender vi dem alle sammen fra slægtsbogen.  Den yngste hed Martinus Antonius Meineche og udvandrede til De Forenede Stater i en ung alder efter at have giftet sig.

Vi skal nu til de mange familier, der opstod på grundlag af de 7 søskende fra Søby.  Slægtens ældste vil i det følgende kunne genkende deres forældre, de midaldrende vil finde deres bedsteforældre, og de unge vil kunne læse om deres olde- og tipoldeforældre. Måske er der endda enkelte der har tip-tip med på listen.

Thomas Sørensen Meineche, født 29.12.1842 i Søby. gift med Karen Marie Jensen født 30.8.1841 i Albøge. Thomas var træskomand i Søby før han flyttede til Lyngby, hvor han siden blev uddeler i brugsforeningen. Senere blev han købmand for egen regning. Hans børn hedder Severine Marie, Jens Severin, Sofus Andreas, Mette Katrine, Anna Elisabeth, Arnold August og Karen Marie.

Inger Margrethe Meineche født 15.4.1845 i Søby. gift med Jens Kristian Nielsen 25.9.1846 i Gennerup (smed). Først boede de i Hyllested og siden i Odder. Deres børns navne er Marie Kirstine, Søren Andreas, Niels Martinus, Hellenius Marius, Ernst Marinus, Anine Kirstenze, Anna Kristine,  Vilhelm, Emilie og Andrea Margrethe.


Thomas Kristian Meineche
, født 19.1.1848 i Søby. gift med Mariane,  født 26.8.1847 i Tåstrup, Randers Amt Han var gårdbetyrer i Bugtrup hos Anders Madsens enke, Mariane og overtog siden gården. Solgte den efter få år for at kunne købe sin fødegård i Søby, da de andre søskende ikke kunne skaffe penge. Det var normalt at den ældste søn ellers overtog gården. Marianes børn fra 1. ægteskab hedder Niels, Mads og Anne Mette. De har dog altid betragtet Kristian Meineche som deres far. Mariane og Kristian’s børn hedder Mette Marie, Søren Andreas, Anine Severine, Kirstine Martine og Lauritz Karl.


Karl Ernst Meineche

                  født den 26.7.1851 i Søby. gift med Ane Marie Jensen født 20.6.1848 i Albøge. De drev forretning og landbrug i Albøge og han indlagde sig stor fortjeneste i Albøge og omegn som husmandsforeningens formand og som medstifter af flere organisationer inden for husmandsbevægelsen, hypotekforeningen, husmandsbrandkassen. Deres børn hedder

Jens Severin,

Katrine Marie (som blev gift med Mads Hansen Madsen og fik børnene Karl Anker, Harriet Helene, Anna Marie, Hans Einar, Gudrun, Else Agnete, Poul Erik, Knud Viggo, Mads Aage og Ingerlise)

og

Marie.

Ingeborg Meineche, født 29.7.1853 i Søby. gift med Anders Peter Lassen Mogensen, født 3.12.1862 i Daugstrup. Hun var kendt som hele familiens faster Ingeborg. Hun var først lærerinde i Mørke, hvor hun blev gift med sin mand. De flyttede senere til Ålsø hvor de overtog en gård og sluttede med at eje gården Breidablik i Ålshoved sogn. Deres to døtre hedder Bertha Mette Marie og Andrea.


Andrea Meineche
, født 30.10.1855 i Søby. gift med Niels Rasmussen, født 3.2.1853 i Mesinge sogn på Fyn. De ejede gård i Harreslev  Peter var deres eneste barn, han døde den 2.7.1967


Peter Sofus Meineche, født den 29.10.1857 i Søby. gift med Ane Sofie Nielsen født 23.5.1857 i Drammelstrup. De overtog Ane Sofie fødegård i Drammelstrup, flyttede siden til Eidt. Deres børn hedder Niels Andreas, Søren Andreas, Marie Margrethe og Marinus Antonius.

Disse 7 familiers efterkommere forøger stadig slægten der i 1968 var angivet til omtrent 450 personer, herunder iberegnet indgiftede ægtefæller af begge køn. Denne oversigt, navnets oprindelse, slægtens historie (omend ufuldkommen) tilegnes alle interesserede slægtsmedlemmer, alle de Meineche’r (uanset stavemåde!) der tilskriver Skomageren Johan Adolf Meineche som deres stamfader. Og med ønsket om, at de vil fortsætte med at tilføre slægtsbogen nye navne og bevare de gamle, fortsætte med at føle sig hjemme på Djursland hvor slægten har boet siden før år 1700. Nogle har skiftet fra sogn til sogn, fra herred til herred, Kolindsund rundt og med enkelte undtagelser har rejst udenfor halvøen, men som altid har kunnet finde hjem igen.

Leif Meineche 15.02.2019 10:45

Poul blev født 11. februar 1939 og Arne 3. April 1942. Poul tog navnet Meineche i forbindelse med vielse. Poul fil 3 Sønner, Nilels 1969, Leif 1970, Bjarne 1972

Per Mejnecke 22.02.2019 21:24

Tak for det. Har indskrevet det i den "store" anetavle. Er der nogen stednavne at knytte til navnene?

Leif Meineche 15.02.2019 10:42

Jeg har nogle oplysninger om efterkommerne til Niels og Ida. Reimer blev født i 1914, Elinor i 1918 og Ejgil i omkring 1935.
Elinor fik 2 børn. Poul og Arne.

Anna Dorthe Meineche 26.01.2014 15:42

Jeg har med stor interesse læst om slægten Meineche. Jeg og min søster Marianne er efterkommere af Svend Åge Meineche/Langmosegård/Sjørup/Nimtofte.

Paw Meineche Marnæs 24.05.2013 16:39

Min slægt er efterkommere efter Niels Andreas og Ida Meineche fra Vistofte, Knebel - som var søn af Peter Sofus Meineche

Paw Meineche 31.01.2018 13:34

Niels og Ida fik 3 børn - Reimer, Ellenor og Ejgil. Reimer blev gift med Marie ?. Ellenor blev gift med Børge Carl Christensen. Ejgil blev gift med Else ?

Per Mejnecke 24.05.2013 22:21

Har du nogen årstal på navnene?

Nyeste kommentarer

25.01 | 00:58

" Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland". Kr...

25.01 | 00:41

Hei, jeg er en av den nevnte norske grenen. Stamtreet på min vegg går tilb...

13.05 | 12:34

I mit indlæg 6/5 skrev jeg at iflg.min slægtsbog at Johan adolf meineche e...

12.05 | 20:13

Der findes også en Johan Adolf Meineche født 1755 i Voldby - død 181...