Per Mejnecke

Meineche på Djursland

Slægten Meineche på Djursland .

Navnene Johan og Johannes er identiske, og peger bagud på at der er forbindelse til både slotorganisten Johannes Meineche fra Frederiksborg, og den senere nævnte staldskriver fra samme sted. For at der kan være forbindelse frem til skomageren Johan Adolf i Auning mangler beviset. Det kunne være notater i gamle folianter, gamle regnskaber fra de kongelige stalde i tiden mellem 1600 og 1700. Vi ved at Johan Adolf Meineche fødtes i frederiksborg  for ca 300 år siden i 1671. Det har han selv opgivet, da han senere løser borgerskab i Grenå som skomager. Han har lært håndværket og er som skomagersvend flyttet til Grenå og fået arbejde der. Men hvornår han er gået ombord i en smakke og landet på Djursland vides ikke, men den 11. februar 1700 gifter han sig. Bliver viet i Grenå Kirke til Margrethe Andersdatter, og senere kan vi læse – og det står skrevet i Grenå rådstuebog -  at han løser borgerskab som mester i Grenå den 11.4.1704. Senere træffer vi ham som skomager i Auning. Det kan ikke have været længe efter, for han har barn i kirke der i 1705 – altså året efter. Måske har det været småt med næringen i Grenå på det tidspunkt, eller også er det de store gårde Gammel Estrup og Løvenholm der har draget ham. Som ung havde han jo været skomagerdreng på slottet hjemme i Frederiksborg. I Auning har han kunnet sy og levere fineste håndværkssyet fodtøj til de grevelige familier. I Auning var han skomager resten af sit liv, han døde i 1731 og blev begravet fra Auning Kirke den 22. april 1731. Johan Adolf havde flere børn, den ældste hed Matthias Adolf og var født i Grenå i 1700. Datteren Katrine Louise blev født i Grenå i 1703, sønnen Christian født i Auning 1705. Sønnen Andreas (der fulgte sin far som skomager i Auning) født 1715 blev senere gift med en pige fra Lyngby, Mette Rasmusdatter hed hun. Den yngste af børnene hed Thomas Johansen Meineche og blev født 1717. Det er ham der fører videre til vor slægt. Han har sikkert vist gode evner og har derfor fået en god uddannelse, gået i skole og tilegnet sig kundskaber. Han kom i tjeneste hos Geelerne på Estrup og Tåstrup og blev forstmand. 

Navnene går igen i en slægt. Veksler fra generation til generation. I det foregående optræder navnene Johannes og Johanne – det er i øvrigt det samme navn. Andreas – der er det samme navn som Anders - og som sammen med Thomas, Christian, Søren og Peder er de hyppigste forekommende. Karl, Charlotte Louise og Hanne Kirstine kommer senere til, Margrethe videreføres efter pigen fra Grenå der senere blev skomagerkone i Auning. Søren eller Severin kommer fra Ebeltoft, og Mette Marie fra Balle. Alle navnene kan findes i næsten alle grene af slægten den dag i dag.

Nyeste kommentarer

25.01 | 00:58

" Deres slægtsgård benævnes Krakesborg og lå i Sønderland". Kr...

25.01 | 00:41

Hei, jeg er en av den nevnte norske grenen. Stamtreet på min vegg går tilb...

13.05 | 12:34

I mit indlæg 6/5 skrev jeg at iflg.min slægtsbog at Johan adolf meineche e...

12.05 | 20:13

Der findes også en Johan Adolf Meineche født 1755 i Voldby - død 181...